Over MediluX

MediluX is in 1994 opgericht door deskundigen uit de gezondheidszorg en lichtindustrie die zich hebben gespecialiseerd in het toepassen van intelligent licht.

De zon is onze natuurlijke bron van licht en daarmee de belangrijkste bron van ons welbevinden. Licht, in al haar facetten en kleurschakeringen heeft een enorme invloed op de kwaliteit van leven op aarde. Al langer werd onderzoek gedaan naar de toepassing van intelligent licht voor mensen die de nadelige gevolgen ondervinden van onvoldoende (dag)licht. In de vorige eeuw werd al onderkend dat rust, ruimte, gezonde lucht en licht genezing en verlichting van kwalen gaven in sanatoria met namen als "De Lichtenberg", "Zonnestraal" en "Zonneheuvel".

 

MediluX heeft zich gespecialiseerd in vraagstukken over welzijn/welbevinden en functioneren van de mens en de invloed van licht hierop, zowel in de werkomgeving als in de thuissituatie. MediluX biedt oplossingen voor zowel bedrijven en organisaties, als voor zorg-en verpleeginrichtingen en hun patiënten.

 

MediluX koppelt de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek aan uit te voeren projecten en door onderzoek op andere gebieden te stimuleren door de opgebouwde contacten met specialisten op vele gebieden, kan MediluX inmiddels terugvallen op een zeer gedegen kennisondergrond en ervaring.

 

Kernactiviteit

MediluX realiseert aan de hand van wetenschappelijke kennis en ervaring, ondersteund door onderzoek uit de dagelijkse praktijk, lichtprojecten voor overheid en bedrijfsleven. Daarbij staan welzijn, welbevinden en optimaal functioneren van mensen in hun werk- of verpleegomgeving centraal.

MediluX is actief betrokken bij innovatie in lichtoplossingen en ontwikkelen van daarbij behorende nieuwe producten.


Kerncompententies van MediluX zijn:
Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

 • Deelname aan wetenschappelijk onderzoek
 • Lichtadvies
 • Lichtontwerp
 • Lichtplanning
 • Projectrealisatie
 • Projectbegeleiding en -onderhoud.

Om ontwerpen succesvol in de praktijk toe te passen voert MediluX zelf uit en levert op basis van Lumpsum of Turnkey.


Begeleiding van de projecten stopt niet bij oplevering, maar houdt eveneens in het periodiek evalueren en onderhouden van de projecten.
Door de grote effectiviteit en veiligheid van de lichtbehandeling maken inmiddels tienduizenden mensen in binnen- en buitenland met succes gebruik van de diensten van MediluX.

 

Beschikbare Kennis & Technologie

MediluX beschikt inmiddels over meer dan 18 jaar ervaring in het uitvoeren en adviseren van verlichtingsprojecten. Ervaring en kennis welke is opgedaan zowel in de praktijk als door deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Waarbij de betekenis van licht en de invloed daarvan op onze biologische klok van grote invloed is gebleken op ons totale welbevinden en de alertheid en concentratie.


MediluX  volgt nauwgezet de nieuwste ontwikkelingen bij onderzoek naar de functies van de biologische klok en de besturings- en lichttechnologie waarmee invloed kan worden uitgeoefend op lichtkleur en lichtintensiteit op de tijdstippen waarop dat nuttig of noodzakelijk is.


MediluX ontwerpt, levert en realiseert lichtprojecten en de bijbehorende besturingstechnologie ten behoeve van Industrie,  Gezondheidszorg en Ouderenzorg  waarmee bepaald kan worden op welk tijdstip een bepaalde lichtintensiteit en lichtkleur wordt toegepast in werkruimten, meld- en controlekamers, patiëntenkamers en “huiskamers” in de instellingen voor Ouderenzorg.
De consequenties van menselijke fouten worden steeds groter en kunnen leiden tot rampen of zelfs het verlies van mensenlevens, niet alleen in de chemische industrie of bij de spoorwegen, maar ook in ziekenhuizen. Gelijkertijd wordt controle en toezicht steeds vaker uitgevoerd door slechts 1 persoon in een controlekamer met steeds groter wordende verantwoordelijkheden.


Veiligheid en alertheid worden dan ook steeds belangrijker en aan een optimale conditie van de mens en zijn werkruimte worden terecht zeer hoge eisen gesteld. Ook beeldschermtechnologie is sterk aan verandering onderhevig door de dynamische ontwikkelingen. Inzichten daarover, ook vereist door nieuwe wetgeving, leiden tot aanpassing en veranderende werkomstandigheden.
Licht met voldoende intensiteit en kleur heeft een grote en positieve  invloed op het welbevinden, de alertheid en concentratie van de werkende mens.


Zowel in de industrie als ook in verpleeg- en zorginstellingen leidt het intelligent gebruik maken van intensief en computergestuurd licht tot verrassende en positieve ervaringen, zowel voor medewerkers in meld- en controlekamers, als voor verplegend personeel en staf, maar ook voor patiënten en bewoners van zorginstellingen.
MediluX heeft inmiddels, na onderzoek ter plaatse, in verschillende sectoren een aantal succesvolle projecten gerealiseerd waarbij gebruik gemaakt wordt van computergestuurd intelligent licht dat zelf werd ontworpen en opgeleverd.
Ook regelmatige evaluatie met de betrokkenen en eventuele aanpassingen en onderhoud worden door MediluX zelf begeleid en uitgevoerd.


MediluX heeft veel eigen kennis over licht, verlichting en lichtgerelateerde productontwikkeling en is actief in de volgende brancheorganisaties:

 • NSVV - Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde
 • NSWO - Nederlandse vereniging voor Slaap- Waak Onderzoek
 • SLTBR - Society for Light Treatment and Biological Rhythms


MediluX heeft in het kader van wetenschappelijk onderzoek een nauwe samenwerking met:

 • Chronobiologie van de Rijksuniversiteit Groningen
 • Universiteit Leiden
 • Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN)
 • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
 • TNO
 • Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV)
 • Chrono@work

 

Ons team

Christiaan Rense - MediluX

Bert Jaarsma - MediluX
Rino Voll - MediluX
Gerro van Rheenen - MediluX


Christiaan Rense - MediluX
Christiaan Rense is 20 jaar werkzaam in "het licht". Zijn specialisme: het effect van licht op mensen, van welzijn, welbevinden tot koopgedrag en gezondheid. Sinds 1997 is hij directeur bij MediluX.


Bert Jaarsma - MediluX
Bert Jaarsma heeft 40 jaar ervaring in het ontwerpen van industriële besturingsomgevingen. Als Engineering Director bij Honeywell Inc. heeft hij wereldwijd leiding gegeven aan ontwerpers van controlesystemen en controlekamers. Sinds 2010 brengt hij zijn ervaring in bij MediluX om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen adviseren.

 

Wat kan MediluX betekenen?

Door haar jarenlange praktische ervaring en nauwe betrokkenheid bij dit wetenschappelijk onderzoek is MediluX in staat gebleken, voor de wetenschappelijke bevindingen diverse praktijkgerichte toepassingen voor verschillende doelgroepen te ontwikkelen met licht in speciale armaturen.  Licht dat niet alleen bijdraagt aan het verbeteren van het “Zien”.


MediluX ontwerpt en realiseert lichtprojecten en de bijbehorende besturingstechnologie ten behoeve van Industrie, Gezondheidszorg en Ouderenzorg waarmee bepaald kan worden op welke tijdstip een bepaalde lichtintensiteit en lichtkleur wordt toegepast in werkruimten, meld- en controlekamers, patiëntenkamers en "huiskamers" in de instellingen voor Ouderenzorg.


De consequenties van menselijke fouten worden steeds groter en kunnen leiden tot rampen of zelfs het verlies van mensenlevens, niet alleen in de chemische industrie of bij de spoorwegen, maar ook in ziekenhuizen. Gelijkertijd wordt controle en toezicht steeds vaker uitgevoerd door slechts 1 persoon in een controlekamer met steeds groter wordende verantwoordelijkheden.


Veiligheid , concentratie en alertheid worden dan ook steeds belangrijker en aan een optimale conditie van de mens in zijn werkruimte worden terecht zeer hoge eisen gesteld. Ook beeldschermtechnologie is sterk aan verandering onderhevig door de dynamische ontwikkelingen. Inzichten daarover leiden, ook vereist door nieuwe wetgeving, tot aanpassing en veranderende werkomstandigheden.


Licht met voldoende intensiteit en kleur heeft een grote en positieve invloed op het welbevinden, de alertheid en concentratie van de werkende mens.
Niet alleen in de industrie, maar ook in verpleeg- en zorginstellingen leidt het intelligent gebruikmaken van intensief en computergestuurd licht tot verrassende en positieve ervaringen, zowel voor medewerkers in meld- en controlekamers, als voor verplegend personeel en staf, maar ook voor patiënten en bewoners van zorginstellingen.


MediluX heeft inmiddels, na onderzoek ter plaatse, in verschillende van deze sectoren een aantal succesvolle Projecten gerealiseerd waarbij gebruik gemaakt wordt van computergestuurd intelligent licht dat zelf werd ontworpen en opgeleverd.
Ook regelmatige evaluatie met de betrokkenen en eventuele aanpassingen en onderhoud worden door MediluX zelf begeleid en uitgevoerd. Nadere informatie hierover vindt u bij Gebruikerservaringen..


MediluX levert geen standaardoplossingen, maar onderzoekt ter plaatse welke omstandigheden een rol spelen in het welbevinden van de werkende en de niet-werkende mens en welke invloeden het gebruik van intelligent licht daarop kan hebben.

 

verlichting-trans.png verlichting2.png Verlichting1.png