Wat kan MediluX betekenen?

 

MediluX ontwerpt en realiseert lichtprojecten en de bijbehorende besturingstechnologie ten behoeve van Industrie,  Gezondheidszorg en Ouderenzorg  waarmee bepaald kan worden op welke tijdstip een bepaalde lichtintensiteit en lichtkleur wordt toegepast in werkruimten, meld- en controlekamers, patiëntenkamers en "huiskamers" in de instellingen voor Ouderenzorg.

 

De consequenties van menselijke fouten worden steeds groter en kunnen leiden tot rampen of zelfs het verlies van mensenlevens, niet alleen in de chemische industrie of bij de spoorwegen, maar ook in ziekenhuizen. Gelijkertijd wordt controle en toezicht steeds vaker uitgevoerd door slechts 1 persoon in een controlekamer met steeds groter wordende verantwoordelijkheden.

 

Veiligheid , concentratie en alertheid worden dan ook steeds belangrijker en aan een optimale conditie van de mens in zijn werkruimte worden terecht zeer hoge eisen gesteld. Ook beeldschermtechnologie is sterk aan verandering onderhevig door de dynamische ontwikkelingen. Inzichten daarover leiden, ook vereist door nieuwe wetgeving, tot aanpassing en veranderende werkomstandigheden.

 

Licht met voldoende intensiteit en kleur heeft een grote en positieve  invloed op het welbevinden, de alertheid en concentratie van de werkende mens.
Niet alleen  in de industrie, maar ook in verpleeg- en zorginstellingen leidt het intelligent gebruikmaken van intensief en computergestuurd licht tot verrassende en positieve ervaringen, zowel voor medewerkers in meld- en controlekamers, als voor  verplegend personeel en staf, maar  ook voor patiënten en bewoners van zorginstellingen.

 

MediluX heeft inmiddels, na onderzoek ter plaatse, in verschillende van deze sectoren een aantal succesvolle projecten gerealiseerd waarbij gebruik gemaakt wordt  van computergestuurd intelligent licht dat zelf werd ontworpen en opgeleverd.
Ook regelmatige evaluatie met de betrokkenen en eventuele aanpassingen en onderhoud worden door MediluX zelf begeleid en uitgevoerd. Nadere informatie hierover vindt u bij reviews van gebruikers .

MediluX levert geen standaardoplossingen, maar onderzoekt ter plaatse welke omstandigheden een rol spelen in het welbevinden van de werkende en de niet-werkende mens en welke invloeden het gebruik van intelligent daarop kan hebben.