Biologische klok

 


Onze biologische klok is het aangeboren mechanisme bij de mens waarbij allerlei lichamelijke functies met een bepaalde periodiciteit plaatsvinden.


Deze inwendig meetikkende klok wordt gelijk gezet door invloeden van buitenaf, vooral door zonlicht ofwel daglicht. Zenuwbanen verbinden de biologische klok met de buitenwereld, via het netvlies van het oog. Zo kunnen lichtsignalen de epifyse of pijnappelklier bereiken en daar de afgifte van melatonine, het “slaaphormoon” regelen. De biologische klok kan ontregeld raken, bijvoorbeeld door systematisch laat naar bed te gaan (ploegendienst), door een lange reis per vliegtuig in oost-west richting (de zogenaamde jetlag), of de overgang van zomer- naar wintertijd vice-versa.. Het duurt dan enige dagen voor men zich weer lekker voelt. Wat langer opblijven geeft minder verstoring dan wat vroeger opstaan. Bij opeenvolgende ploegendiensten is het bijvoorbeeld belangrijk zoveel mogelijk volgens het schema ochtend-avond-nacht te rouleren, niet andersom.


Maar ook kan licht met (te) lage intensiteit of bepaalde kleur grote invloed uitoefenen op het slaap-waakritme in zowel huiselijke, bedrijfsmatige of verpleegomgeving.


Oculair licht stuurt de ritmiek van veel lichaamsprocessen aan, zoals het slaap-waakritme. Licht is daarom de belangrijkste tijdregelaar van het menselijke bioritme.


MediluX volgt nauwgezet de nieuwste ontwikkelingen bij onderzoek naar de functies van de biologische klok en de besturings- en lichttechnologie waarmee invloed kan worden uitgeoefend op lichtkleur en lichtintensiteit op de tijdstippen waarop dat nuttig of noodzakelijk is.