Wat kan MediluX hierin betekenen

 

Uit deze en veel andere onderzoeken op dit terrein kan worden afgeleid dat het welbevinden van de mens bij het ontbreken van voldoende daglicht positief wordt beïnvloed door gebruik te maken van aangepaste, intelligente verlichting. Verlichting die de kleurtemperatuur en intensiteit van het daglicht benadert en het natuurlijke ritme zo goed mogelijk volgt.

 

In bijvoorbeeld Controle- en meldkamers in de industrie- en infrastructuur, zijn concentratie, arbeidsprestatie, alertheid en veiligheid van het grootste belang. Door voortschrijdende  technische ontwikkelingen is de efficiëntie en optimalisatie van de te beheersen processen sterk toegenomen en daarmee ook de hoeveelheid informatie welke door medewerkers moet worden verwerkt. Dit geldt even sterk in ziekenhuizen voor verplegend en medisch personeel en de aan hun zorgen toevertrouwde patiënten.

 

Bij zorgcomplexen realiseert MediluX, na locatieonderzoek, speciale verlichtingsprojecten in huis- en patiëntenkamers, waarbij het welzijn en het optimaal functioneren van bewoners  in hun eigen omgeving centraal staat. Inmiddels zijn in meer dan 15 zorgcentra verlichtingsprojecten opgeleverd, waarbij positieve resultaten door bewoners, verplegend personeel en familie zijn gemeld.