Onderzoek


Vanaf haar ontstaan is MediluX betrokken bij vooraanstaand  wetenschappelijk onderzoek door samenwerking met onder andere de RUG (Rijksuniversiteit Groningen), de Universiteiten van Leiden en Eindhoven en het NIN-KNAW (Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen) naar de effecten en de betekenis  van “Licht” op het dagelijks leven.

In de afgelopen jaren werd aangetoond  dat  licht een nog grotere invloed op de mens heeft dan al werd aangenomen. Er werd een nieuwe vorm van Lichtwaarneming vastgesteld, een vorm die niet alleen met ons “zien” te maken heeft, maar vooral met een reeks niet-beeldvormende processen. Deze processen hebben een directe relatie tot gezondheid, concentratie, arbeidsprestatie, alertheid, veiligheid en welbevinden zowel van de werkende als de niet-werkende mens.

Door haar jarenlange praktische ervaring en betrokkenheid bij dit wetenschappelijk is MediluX in staat gebleken, voor de wetenschappelijke bevindingen praktijkgerichte toepassingen te ontwikkelen. Licht dat niet alleen bijdraagt aan het verbeteren van het “Zien”.