Slaap-waakritme 


Licht, vooral daglicht, of het ontbreken daarvan heeft dus grote invloed op het functioneren van onze biologische klok en daarmee op ons welbevinden, op alertheid en concentratie en is dus uitermate belangrijke bij ploegendiensten, in ziekenhuizen en in  meld- en controlekamers.

Onze inwendige, biologische klok kan ontregeld raken, bijvoorbeeld door systematisch laat of op afwijkende tijden naar bed te gaan, zoals in ploegendiensten, maar ook door een lange vliegreis waar verschillende tijdzones worden overbrugd (jetlag).


Het werken in een volcontinue ploegendienst zoals noodzakelijk is in bijvoorbeeld ziekenhuizen en verpleeginrichtingen, meld- en controlekamers in de industrie of luchtverkeerstorens  is fysiek belastend voor de betreffende medewerkers. Het heeft een niet te onderschatten effect op hun lichamelijk en geestelijk welzijn. Statistisch gezien leven mensen die veel in ploegendiensten gewerkt hebben zelfs korter dan gemiddeld. Ploegendienst medewerkers hebben vaak last van verschijnselen, analoog aan die van jetlag.


Concentratieverlies,hoofdpijn, zelfs migraine en andere effecten die veroorzaakt worden door het gebrek aan slaap of het verstoren van het slaap-waakritme komen voor.  Slaperigheid kan leiden tot een gebrek aan alertheid waardoor het niet ondenkbaar is dat hierdoor fouten kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld bij de dosering of het toedienen van medicatie.
Verschijnselen die optreden zijn onder andere vermoeidheid, slaapstoornissen, verminderde energie en concentratie. Het duurt enkele dagen tot een week voor deze effecten zijn gecompenseerd.

Met goede aangepaste, dynamische verlichting kan het dag/nacht ritme van medewerkers in ploegendiensten worden aangepast aan de gewenste situatie, waardoor het risico van het maken van fouten sterk wordt verminderd.

 
MediluX is een van de grondleggers van het gebruik van licht voor het stimuleren van de biologische klok.