Controle- en meldkamers

 

Goed zicht, vergt goed licht.

 

In controlekamers, meldkamers en luchtverkeerstorens worden zeer hoge eisen gesteld aan de bemanning welke 24/7 de veiligheid bewaakt van de aan hen toevertrouwde controle-, meet-, en veiligheidsystemen. Optimale condities voor concentratie, alertheid en welbevinden van medewerkers in hun werkomgeving verdient dan ook extra aandacht.

De consequenties van menselijke fouten worden steeds groter en kunnen leiden tot rampen of zelfs het verlies van mensenlevens, niet alleen in de chemische industrie of bij de spoorwegen, maar ook in luchtverkeerstorens en in ziekenhuizen. Gelijkertijd worden controle en toezicht steeds vaker uitgevoerd in een meld- of controlekamer door slechts 1 persoon met steeds groter wordende verantwoordelijkheden. De mens blijft ook hier de cruciale factor in een beslisproces dat grote verliezen aan zowel productieprocessen of zelfs verlies van mensenlevens kan vermijden of veroorzaken. Een extra belastende factor voor deze medewerkers is ook hier het werken in volcontinudienst (24/7).

Veiligheid en alertheid worden dan ook steeds belangrijker en aan een optimale conditie van de mens in zijn werkruimte worden terecht zeer hoge eisen gesteld. Ook beeldschermtechnologie is sterk aan verandering onderhevig door de dynamische ontwikkelingen. Inzichten daarover leiden, ook vereist door nieuwe wetgeving, tot aanpassing en veranderende werkomstandigheden. Het creëren van optimale condities voor concentratie, alertheid en welbevinden van medewerkers in deze 24/7 werkomgeving verdient dan ook extra aandacht. De intelligente dynamische verlichting van MediluX levert een grote bijdrage in het verbeteren en het blijvend op peil houden ervan. MediluX volgt nauwgezet de nieuwste ontwikkelingen, maar levert ook bijdragen aan in de vorm van haar eigen expertise bij het wetenschappelijk onderzoek naar de functies van de biologische klok en de besturings- en lichttechnologie, waarmee invloed kan worden uitgeoefend op lichtkleur en lichtintensiteit op de tijdstippen waarop dat nuttig of noodzakelijk is. Het gebruik maken van intensief, intelligent en computergestuurd licht leidt in een 24/7 omgeving tot verrassende en positieve ervaringen, zowel voor medewerkers in meld- en controlekamers, als voor bijvoorbeeld artsen en verplegend personeel in ziekenhuizen.

 

Licht met voldoende intensiteit en kleur heeft een grote en positieve invloed op het welbevinden, de alertheid en concentratie van de werkende mens. MediluX heeft inmiddels, na onderzoek ter plaatse, in verschillende sectoren een aantal succesvolle projecten gerealiseerd waarbij gebruik gemaakt wordt van computergestuurd intelligent licht dat zelf werd ontworpen en opgeleverd. Ook regelmatige evaluatie met de betrokkenen en eventuele aanpassingen en onderhoud worden door MediluX zelf begeleid en uitgevoerd.

 

MediluX ontwerpt, levert en realiseert lichtprojecten en de bijbehorende besturingstechnologie ten behoeve van de Controle- en Meldkamers, waarmee bepaald kan worden op welk tijdstip een bepaalde lichtintensiteit en lichtkleur wordt toegepast.

Visueel.png Visueel1.png Visueel-2.png
 

Animatie voorbeeld lichtscenario's