Industrie

  

Een optimaal proces vereist optimale alertheid.
De industrie en met name de procesindustrie wordt gekenmerkt door ontwikkelingen die het productieproces steeds verder optimaliseren zowel in productie-efficiëntie als in de kwaliteit van het eindproduct. Hoge eisen worden gesteld aan de toegepaste meet- controle- en veiligheidsystemen en de daarbij behorende controlekamers. Maar zeker ook aan de medewerkers die deze productieprocessen 24 uur per dag moeten beheersen worden steeds hogere eisen gesteld.

 

De consequenties van menselijke fouten worden steeds groter en kunnen leiden tot rampen of zelfs het verlies van mensenlevens, niet alleen in de chemische industrie of bij de spoorwegen, maar ook in luchtverkeerstorens en in  ziekenhuizen. Gelijkertijd worden controle en toezicht steeds vaker uitgevoerd in een controlekamer door slechts 1 persoon met steeds groter wordende verantwoordelijkheden. Een extra belastende factor voor de medewerkers in de industrie is ook hier het werken in volcontinudienst (24/7). Concentratie en alertheid zijn in deze werkomgevingen van cruciaal belang voor de veiligheid van het totale productieproces.

 

Het creëren van optimale condities voor concentratie, alertheid en welbevinden van medewerkers in deze 24/7 werkomgeving verdient dan ook extra aandacht. De intelligente dynamische verlichting van MediluX levert een grote bijdrage in het verbeteren en het blijvend op peil houden ervan. MediluX volgt nauwgezet de nieuwste ontwikkelingen, maar levert ook bijdragen aan in de vorm van haar eigen expertise bij het wetenschappelijk onderzoek naar de functies van de biologische klok en de besturings- en lichttechnologie, waarmee invloed kan worden uitgeoefend op lichtkleur en lichtintensiteit op de tijdstippen waarop dat nuttig of noodzakelijk is.


MediluX ontwerpt, levert en realiseert lichtprojecten en de bijbehorende besturingstechnologie ten behoeve van de Industrie, waarmee bepaald kan worden op welk tijdstip een bepaalde lichtintensiteit en lichtkleur wordt toegepast in werkruimten, meld- en controlekamers.

gevolg.png Ploegendienst.png
 

Animatie voorbeeld lichtscenario's