Ouderenzorg

 

Senioren leven in een te donkere woonomgeving.
Bij de oudere medemens vermindert het gezichtsvermogen door veroudering en slijtage. De ooglens vertroebelt, de maximale pupildiameter en het accommodatievermogen nemen af en er valt minder licht op het netvlies.
Ook doordat men met het ouder worden steeds minder buiten komt, wordt de biologische klok veel minder door licht gestimuleerd en daarmee wordt het slaap-waakritme beïnvloed: er ontstaan slaapproblemen en een vermindering van alertheid. Zowel thuis als bij senioren in woon-zorgcomplexen loopt het contact met daglicht van enkele uren per dag terug naar 1 uur of zelfs tot slechts enkele minuten. Daarnaast heeft men, om het milieu te sparen of uit aangeboren zuinigheid, in huis niet teveel licht aan, met de hiervoor genoemde, negatieve effecten. Maar ook zijn struikelen en ten val komen, zelfs in de eigen bekende woonomgeving, vaak incidenten die het gevolg zijn van slechte verlichting of slecht zicht, met grote gevolgen als het breken van een arm of heup.
Voldoende lichtopname ter stimulering van de biologische klok draagt daadwerkelijk bij tot het beter functioneren van de ouder wordende mens, doordat het een bijdrage levert aan de alertheid en de verbetering van de slaapkwaliteit.

Positieve effecten van goede verlichting bij dementerenden.
Er zijn meer dan 200.000 mensen met dementie in Nederland waarvan zo’n 90% gedragsstoornissen vertoont. Problemen welke voor komen als agitatie, depressies, nachtelijke onrust en nachtdwalen vormen een zware belasting voor zowel de patiënt als voor zijn familie en de verzorgenden.Bij dementie kan de biologische klok ontregeld zijn. Een onderzoek, o.a. aan het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek (NIH) , toonde aan dat stoornissen optreden in een onderdeel van de hersenen, de hypothalamus. Deze is betrokken bij de controle van het autonome zenuwstelsel en speelt een cruciale rol in de organisatie van gedragingen, bij alle aspecten van emoties, de regulering van bloeddruk, hartslag en ook het slaap-waakritme. De hypothalamus krijgt onder andere signalen van de oogzenuw en met name de ritmiek in de biologische klok bleek te worden aangetast door een gebrek aan natuurlijke prikkels: van licht overdag en van duisternis en de aanmaak van melatonine ‘s nachts. Uit onderzoek bij dementerende senioren dat al in 1997 werd verricht door dr. Eus van Someren van het NIH, waarbij het lichtniveau in de woonruimten werd verhoogd van gemiddeld 800 lux naar 2200 tot 2400 lux (horizontaal gemeten), is gebleken dat de nachtelijke onrust daardoor sterk afneemt en een veel stabieler slaap-waakritme ontstaat.
Aangetoond werd hiermee dat juiste verlichting een belangrijke bijdrage levert aan het welzijn van deze mensen.

Wat kan MediluX hierin betekenen?
Uit deze en veel andere onderzoeken op dit terrein, kan worden afgeleid dat het welbevinden van ouderen in het algemeen en met name dementerende ouderen die door hun langdurige verblijf binnenshuis een noodzakelijke, voldoende opname van daglicht moeten missen, positief wordt beïnvloed door gebruik te maken van aangepaste verlichting. Verlichting die de kleurtemperatuur en intensiteit van het daglicht benadert en het natuurlijke ritme zo goed mogelijk volgt. Bij zorgcomplexen realiseert MediluX na locatieonderzoek, speciale verlichtingsprojecten in huis- en patiëntenkamers, waarbij het welzijn en het optimaal functioneren van bewoners in hun eigen omgeving centraal staat. Inmiddels zijn in meer dan 15 zorgcentra verlichtingsprojecten opgeleverd, waarbij positieve resultaten door bewoners, verplegend personeel en familie zijn gemeld. In april 2012 werd in De Lindehof van Zorgcirkelcomplex Molentocht in Purmerend een tweetal huiskamers voor dementerende bejaarden ingericht met speciale verlichtingsarmaturen van MediluX waarbij computergestuurd het dag-nachtritme zo goed mogelijk wordt gevolgd. Al na een periode van enkele weken werd door verplegend personeel gemeld dat de positieve effecten opvallend waren. Opvallend was dat de sfeer op de betreffende “huiskamers” als veel rustiger kon worden omschreven. Onder andere daardoor kon in sommige gevallen volstaan worden met minder rustgevende medicatie. Deze constatering werd gedeeld door bezoekende familieleden en als zeer prettig ervaren. Daarnaast werden, net als in een aantal andere zorgcomplexen (Eindhoven, Egmond aan Zee) beduidend minder valincidenten gemeld waarvan de gevolgen voor deze oudere patiënten vaak desastreus zijn.
Het positieve gevolg van aangepaste, computergestuurde lichtarmaturen welke de bewoners voorzien van optimale, noodzakelijke lichtopname wordt ook hiermee bevestigd.